Aleksandar Srnec – Grafička mapa

9,000.00kn

Grafička mapa (1-5)
BS-16759
Pojedinačni list iz mape:
Format: 69 x 49 cm.
Serigrafija, Atelijer Brane Horvata (Horetzky), 2002.
Naklada strogo ograničena na 64 primjeraka koje je autor potpisao i numerirao brojevima od 1/50 do 50/50 i od I/XIV do XIV/XIV.

Opis

Aleksandar Srnec rođen je 30. srpnja 1924. godine u Zagrebu, gdje pohađa gimnaziju na kojoj mu je predavao Antun Motika. 1943. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Nakon Drugog svjetskog rata provodi godinu dana na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a 1947. nastavlja studij na Akadmeniji, koju zauvjek napušta 1949. godine.

1951. godine sa Ivanom Piceljem i Božidarom Rašicom, osniva grupu umjetnika i arhitekata EXAT 51 (kratica za Eksperimentalni atelje), koji djeluje u prvoj polovici pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Osnovni program grupe bio je zalaganje za legitimnost apstraktne umjetnosti.

Prva javna izložba grupe slikara (Kristl, Picelj, Rašica, Srnec) održana je 1953. u Društvu arhitekata Hrvatske u Zagrebu, a kasnije iste godine u Galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu. To su bile prve izložbe apstraktne umjetnosti u javnim prostorima u tadašnjoj Jugoslaviji i ostatku socijalističkog svijeta.

Aleksandar Srnec umro je 27. ožujka 2010. godine u Zagrebu.