Antun Bonifačić: Ljudi zapada – Eseji o Andre Gideu i Henry de Montherlantu

796.34  (6,000.02 kn)

Šifra: BS – 34996

Izdavač i godina: Jutriša i Sedmak, Zagreb, 1929.

Broj stranica: 68

Uvez: meki

Format: 22×16 cm

Stanje: izvrsno

Opis

*Konstruktivistička naslovnica nepoznatog autora

BONIFAČIĆ, Antun, pisac (Punat na Krku, 8. X 1901). Gimnaziju je polazio u Pazinu i Sušaku. U Zagrebu studirao slavistiku i romanistiku. Doktorirao je tezom Les éléments romantiques chez Gustave Flaubert (1924). Potom je tri godine studirao na Sorboni francusku književnost. Bio je nastavnik u Krku, Sušaku, Somboru i Zagrebu, gdje je predavao francuski jezik na Sveučilištu. Za rata radio je u Odjelu, za kulturne veze pri Ministarstvu vanjskih poslova NDH. Tada je bio potpredsjednik Društva hrvatskih književnika. God. 1945. emigrirao je i neko vrijeme živio u Argentini i Brazilu, potom u SAD. — Nakon kratkotrajne jugoslavensko-unitarističke orijentacije priklonio se krugu desnih, nacionalistički orijentiranih pisaca oko M. Budaka. Pisao je konvencionalnu pejzažističku liriku te prozu s društvenom međuratnom tematikom vezanom uz Krk i Podravinu. Prevodio je s francuskog (A. Gide, G. Flaubert, A. Malraux, H. M. Montherlant i dr.). Poeziju, prozu te književne prikaze i eseje objavio je u Slobodnoj tribuni (1921), Mladoj Jugoslaviji (1922, 1923), Novoj Evropi (1922, 1929), Jugoslavenskoj njivi (1923–24, 1925–26), Riječi (1926–29), Vijencu (1926–28), Savremeniku (1928, 1929, 1931, 1936–38, 1940), Književniku (1929, 1930), Hrvatskom kolu (1934, 1935, 1937, 1938, 1941) te od 1941. do 1945. u publikacijama Hrvatski narod, Spremnost, Plava revija, Croatia, Život za Hrvatsku i dr. Potpisivao se šiframa A. B. i B. Bio je urednik Savremenika (1930, 1931), a s A. Vrbackym izdao je zbornik Velebit. Antologia soúčasnej chorvátskej prózy (Turčianski Sv. Martin 1943). Nakon rata pisao prozu te uređivao više emigrantskih publikacija djelujući na liniji nacionalističke isključivosti i antikomunističke propagande.

Dodaj u košaricu