Mihajlo Arsovski: Haas a4 (predložak/rad)

7,500.00kn

Predložak/nacrt za letrističku grafiku

izdavač i godina: vlastita izrada, 1974,

format: 50 x 50 cm

Opis

Kod ovog rada je vizulani jezik sveden na grafizam jednog elementa (alova a u nizovima recipročne orijentacije). Pri tome oblik ne postoji kao samostalni semantički element, nego kao struktura njihovih uzajamnih odnosa koja se uspostavlja gledanjem. Optički prostor time postaje polje perceptivne višeznačnosti, koju doživljevamo kao akciju i reakciju ritma na površini.

Riječ je o njegovu nagrađivanom ciklusu.

Jedan od rijetkih izleta Arsovskog u područje “čiste grafike”, a ovo je svojevrstan nacrt, predložak, koji se mnogim uplivima autora u samu izradu može smatrati zasebnim radom.